Η Δίκη

xrysi_avgi_diki_2Στη σελίδα αυτή, θα συγκεντρώνουμε τις δημοσιεύσεις σχετικά με την εξέλιξη της δίκης της Χρυσής Αυγής, όπως αυτές αναρτώνται από το GoldenDawnWatch, ΜΜΕ και άλλες πρωτοβουλίες.

Η δίκη ξεκίνησε στις 20 Απριλίου 2015 στο Α’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. Πρόεδρος κληρώθηκε η Μαρία Λεπενιώτη, ενώ στη σύνθεση μετέχουν ακόμα: η Γεσθημανή Τσουλφόγλου και ο Ανδρέας Ντόκος, και ως αναπληρωματικά μέλη η Μαρία Βάρκα ως αναπληρώτρια πρόεδρος και ο Δημήτρης Ανέστης ως αναπληρωτής δικαστής. Για τη θέση του εισαγγελέα κληρώθηκε η Αδαμαντία Οικονόμου με αναπληρωτή τον Στέλιο Κωσταρέλλο. Μετά από απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης στις 7/6/2016 και από την 68η συνεδρίαση (27/6/2016), η δίκη διεξάγεται στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών (και για κάποιες δικασίμους στον Κορυδαλλό).

Οι κατηγορούμενοι είναι 69, εκ των οποίων οι 18 είναι οι – εκλεγμένοι τον Ιούνη του 2012 – βουλευτές της Χρυσής Αυγής που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Εκτός του αδικήματος του άρθρου 187 (εγκληματική οργάνωση), συνεκδικάζονται τρία ακόμα κακουργήματα: η ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα, η απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αμπουζίντ Εμπάρακ (Αιγύπτιοι ψαράδες) και η απόπειρα ανθρωποκτονίας των στελεχών του ΚΚΕ και μελών του ΠΑΜΕ.

1η μέρα (20/04/2015)

2η μέρα (07/05/2015)

3η μέρα (12/05/2015)

4η μέρα (15/05/2015)

5η μέρα (04/06/2015)

6η μέρα (08/06/2015)

7η μέρα (22/06/2015)

8η μέρα (25/06/2015)

9η μέρα (29/06/2015)

10η μέρα (09/07/2015)

11η μέρα (14/07/2015)

12η μέρα (16/07/2015)

13η μέρα (21/07/2015)

14η μέρα (28/07/2015)

15η μέρα (08/09/2015)

16η μέρα (14/09/2015)

17η μέρα (29/09/2015)

18η μέρα (2/10/2015)

19η μέρα (06/10/2015)

20ή μέρα (08/10/2015)

21η μέρα (13/10/2015)

22η μέρα (15/10/2015)

23η μέρα (21/10/2015)

24η μέρα (22/10/2015)

25η μέρα (04/11/2015)

26η μέρα (06/11/2015)

27η μέρα (10/11/2015)

28η μέρα (12/11/2015)

29η μέρα (13/11/2015)

30ή μέρα (18/11/2015)

31η μέρα (19/11/2015)

32η μέρα (24/11/2015)

33η μέρα (25/11/2015)

34η μέρα (2/12/2015)

35η μέρα (4/12/2015)

36η μέρα (8/12/2015)

37η μέρα (9/12/2015)

38η μέρα (10/12/2015)

39η μέρα (16/12/2015)

40ή μέρα (17/12/2015)

41η μέρα (22/12/2015)

42η μέρα (23/12/2015)

43η μέρα (11/1/2016)

44η μέρα (12/1/2016)

45η μέρα (15/1/2016)

46η μέρα (26/1/2016)

47η μέρα (4/2/2016)

48η μέρα (12/2/2016)

49η μέρα (16/2/2016)

50ή μέρα (23/2/2016)

51η μέρα (25/2/2016)

52η μέρα (2/3/2016)

53η μέρα (8/3/2016)

54η μέρα (21/3/2016)

55η μέρα (29/3/2016)

56η μέρα (5/4/2016)

57η μέρα (18/4/2016)

58η μέρα (6/5/2016)

59η μέρα (9/5/2016)

60ή μέρα (20/5/2016)

61η μέρα (25/5/2016)

62η μέρα (26/5/2016)

63η μέρα (30/5/2016)

64η μέρα (3/6/2016)

65η μέρα (9/6/2016)

66η μέρα (10/6/2016)

67η μέρα (24/6/2016)

68η μέρα (27/6/2016)

69η μέρα (28/6/2016)

70ή μέρα (30/6/2016)

71η μέρα (4/7/2016)

72η μέρα (8/7/2016)

73η μέρα (11/7/2016)

74η μέρα (14/7/2016)

75η μέρα (15/7/2016)

76η μέρα (18/7/2016)

77η μέρα (19/7/2016)

78η μέρα (21/7/2016)

79η μέρα (25/7/2016)

80ή μέρα (5/9/2016)

81η μέρα (6/9/2016)

82η μέρα (8/9/2016)

83η μέρα (9/9/2016)

84η μέρα (12/9/2016)

85η μέρα (13/9/2016)

86η μέρα (19/9/2016)

87η μέρα (23/9/2016)

88η μέρα (27/9/2016)

89η μέρα (5/10/2016)

90ή μέρα (7/10/2016)

91η μέρα (11/10/2016)

92η μέρα (13/10/2016)

93η μέρα (14/10/2016)

94η μέρα (18/10/2016)

95η μέρα (20/10/2016)

96η μέρα (24/10/2016)

97η μέρα (31/10/2016)

98η μέρα (1/11/2016)

99η μέρα (3/11/2016)

100ή μέρα (8/11/2016)

101η μέρα (10/11/2016)

102η μέρα (11/11/2016)

103η μέρα (14/11/2016)

104η μέρα (22/11/2016)

105η μέρα (34/11/2016)

106η μέρα (29/11/2016)

107η μέρα (1/12/2016)

108η μέρα (6/12/2016)

109η μέρα (13/12/2016)

110η μέρα (16/12/2016)

111η μέρα (19/12/2016)

112η μέρα (22/12/2016)

113η μέρα (10/1/2017)

114η μέρα (12/1/2017)

115η μέρα (16/1/2017)

116η μέρα (17/1/2017)

117η μέρα (19/1/2017)

118η μέρα (20/1/2017)

119η μέρα (24/1/2017)

120ή μέρα (25/1/2017)

121η μέρα (26/1/2017)

122η μέρα (1/2/2017)

123η μέρα (2/2/2017)

124η μέρα (7/2/2017)

125η μέρα (9/2/2017)

126η μέρα (10/2/2017)

127η μέρα (14/2/2017)

128η μέρα (16/2/2017)

129η μέρα (23/2/2017)

130ή μέρα (24/2/2017)

131η μέρα (28/2/2017)

132η μέρα (2/3/2017)

133η μέρα (3/3/2017)

134η μέρα (7/3/2017)

135η μέρα (8/3/2017)

136η μέρα (9/3/2017)

137η μέρα (13/3/2017)

138η μέρα (14/3/2017)

139η μέρα (16/3/2017)

140ή μέρα (20/3/2017)

141η μέρα (30/3/2017)

142η μέρα (6/4/2017)

143η μέρα (7/4/2017)

144η μέρα (10/4/2017)

145η μέρα (11/4/2017)

146η μέρα (12/4/2017)

147η μέρα (25/4/2017)

148η μέρα (27/4/2017)

149η μέρα (2/5/2017)

150η μέρα (3/5/2017)

151η μέρα (8/5/2017)

152η μέρα (9/5/2017)

153η μέρα (15/5/2017)

154η μέρα (16/5/2017)

155η μέρα (22/5/2017)

156η μέρα (23/5/2017)

157η μέρα (26/5/2017)

158η μέρα (30/5/2017)

159η μέρα (1/6/2017)

160ή μέρα (2/6/2017)

161η μέρα (6/6/2017)

162η μέρα (8/6/2017)

163η μέρα (13/6/2017)

164η μέρα (20/6/2017)

165η μέρα (26/6/2017)

166η μέρα (28/6/2017)

167η μέρα (30/6/2017)

168η μέρα (4/7/2017)

169η μέρα (5/7/2017)

170ή μέρα (6/7/2017)

171η μέρα (10/7/2017)

172η μέρα (11/7/2017)

173η μέρα (13/7/2017)

174η μέρα (17/7/2017)

175η μέρα (19/7/2017)

176η μέρα (5/9/2017)

177η μέρα (6/9/2017)

178η μέρα (12/9/2017)

179η μέρα (14/9/2017)

180ή μέρα (15/9/2017)

181η μέρα (18/9/2017)

182η μέρα (20/9/2017)

183η μέρα (25/9/2017)

184η μέρα (28/9/2017)

185η μέρα (2/10/2017)

186η μέρα (4/10/2017)

187η μέρα (5/10/2017)

188η μέρα (10/10/2017)

189η μέρα (12/10/2017)

190ή μέρα (16/10/2017)

191η μέρα (20/10/2017)

192η μέρα (24/10/2017)

193η μέρα (30/10/2017)

194η μέρα (1/11/2017)

195η μέρα (3/11/2017)

196η μέρα (8/11/2017)

197η μέρα (9/11/2017)

198η μέρα (10/11/2017)

199η μέρα (13/11/2017)

200ή μέρα (15/11/2017)

201η μέρα (16/11/2017)

202η μέρα (20/11/2017)

203η μέρα (27/11/2017)

204η μέρα (28/11/2017)

205η μέρα (5/12/2017)

206η μέρα (6/12/2017)

207η μέρα (7/12/2017)

208η μέρα (13/12/2017)

209η μέρα (15/12/2017)

210η μέρα (19/12/2017)

211η μέρα (8/1/2018)

212η μέρα (9/1/2018)

213η μέρα (11/1/2018)

214η μέρα (12/1/2018)

215η μέρα (17/1/2018)

216η μέρα (22/1/2018)

217η μέρα (23/1/2018)

218η μέρα (25/1/2018)

219η μέρα (26/1/2018)

220η μέρα (31/1/2018)

221η μέρα (2/2/2018)

222η μέρα (6/2/2018)

223η μέρα (7/2/2018)

224η μέρα (8/2/2018)

225η μέρα (13/2/2018)

226η μέρα (21/2/2018)

227η μέρα (22/2/2018)

228η μέρα (23/2/2018)

229η μέρα (27/2/2018)

230ή μέρα (2/3/2018)

231η μέρα (5/3/2018)

232η μέρα (7/3/2018)

233η μέρα (12/3/2018)

234η μέρα (13/3/2018)

235η μέρα (15/3/2018)

236η μέρα (21/3/2018)

237η μέρα (22/3/2018)

238η μέρα (27/3/2018)

239η μέρα (28/3/2018)

240ή μέρα (2/4/2018)

241η μέρα (16/4/2018)

242η μέρα (18/4/2018)

243η μέρα (20/4/2018)

244η μέρα (23/4/2018)

245η μέρα (24/4/2018)

246η μέρα (25/4/2018)

247η μέρα (2/5/2018)

248η μέρα (9/5/2018)

249η μέρα (15/5/2018)

250ή μέρα (16/5/2018)

251η μέρα (21/5/2018)

One thought on “Η Δίκη

  1. Pingback: Για να μην λέμε κάποτε «Αν είχες δώσει σημασία στη δίκη της Χρυσής Αυγής…» – Libération Popular

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *