Τα απολογητικά υπομνήματα των 3 βουλευτών της ΧΑ (pdf)

Απολογητικό υπόμνημα Ηλιόπουλου (Apologhtiko_Hliopoulou)

Απολογητικό υπόμνημα Μπούκουρα (Apologhtiko_Mpoukoura)

Απολογητικό υπόμνημα Γερμενή (άρθρο ΕφΣυν)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.