Græske nynazister trækker stemmer trods anklager om vold og mord

kasidiaris_tagma(Text: Lasse Soll Sunde, Information.dk, 20/4/2015)

Det er mere end halvandet år siden, at den græske rapper Pavlos Fyssas blev dræbt i havnebyen Piræus tæt på Athen, hvilket samtidig blev et vendepunkt for partiet Gyldent Daggry. For efter 3-4 år med stor vælgermæssig fremgang røg hele partiledelsen samt stort set alle parlamentarikere i fængsel. En efter en blev deres parlamentariske immunitet ophævet.

Nu sidder langt de fleste af toppolitikerne i det sikrede fængsel Korydallos i udkanten af Athen, hvor også retssagen i dag begynder i særligt indrettede retslokaler. De knap 70 Gyldent Daggry-medlemmer skal afhøres på baggrund af et over 700 sider langt anklageskrift.

»Det er ikke af politiske årsager, de græske nynazister i dag kommer for retten i Athen, for de kan ikke dømmes for deres politiske ståsted isoleret set. De er først og fremmest anklaget for rent kriminelle forhold,« siger advokat Thanasis Kampagiannis, der er forsvarer for en gruppe egyptiske fiskere, som i september 2013 blev udsat for mordforsøg af Gyldent Daggry-medlemmer.

»Der er dog en sammenhæng mellem partiets kriminelle forhold og deres politiske overbevisning. For med deres ideologi, hvor de græske nazister mener sig hævet over andre grupper i samfundet, jagter de især udlændinge, jøder, romaer, homoseksuelle og handicappede. Derfor ligger deres kriminelle handlinger i forlængelse af deres politiske ideologi. Det er stadig åbent om partiet kan opløses, hvis de dømmes, men det er mindre sandsynligt.«

Dobbelt anklage

Den græske forfatning gav efter militærjuntaens afslutning i 1974 de græske partier vide rammer, hvilket betyder, at Gyldent Daggry ikke umiddelbart kan forbydes. Partiet fik trods anklagerne mod hele partiets ledelse alligevel lov til at stille op til seneste parlamentsvalg i januar, hvor de med over 388.000 stemmer fik 6,3 procent af stemmerne – til trods for at partiet knapt gennemførte nogen valgkampagne, gjorde de græske vælgere dermed Gyldent Daggry til landets tredjestørste parti, der gav valg til 17 parlamentarikere. En del af de valgte sad dog allerede i fængsel og gør det fortsat.

»Beviserne i anklageskriftet er meget veldokumenterede,« mener Thanasis Kampagiannis.

»Der foreligger nu en dobbelt anklage. For det første en lang serie af kriminelle handlinger, som Gyldent Daggry-medlemmer har begået: mord, manddrab, vold, overfald, våbenbesiddelse og pengeafpresning, for bare at nævne nogle af anklagerne. For det andet ønsker anklageren at bevise, at partiets ledelse i baggrunden orkestrerede medlemmers og sympatisørers kriminelle aktiviteter. Kan retssagen bevise denne sammenhæng, udløser det markant hårdere straffe, end de kriminelle handlinger i øvrigt dømmes efter,« siger den athenske advokat.

Det har taget over 18 måneder at formulere anklageskriftet og forberede retssagen, hvilket samtidig også er grænsen for varetægtsfængslinger i Grækenland. Derfor er nogle af de hovedanklagede løsladt fra fængslet, blandt andet den hovedanklagede partileder, Nikolaos Michaloliakos, der dog er i husarrest.

Thanasis Kampagiannis har i årevis undret sig over, at partimedlemmernes kriminelle aktiviteter ikke tidligere er blevet afdækket. Det hænger sammen med partiets angiveligt tætte forbindelser til det græske politi, der i en del tilfælde har undladt at tage imod helt regulære anmeldelser om voldelige overfald, »fordi ofrene havde den forkerte hudfarve«, siger han.

En ung asylansøger, Mohammed, beretter om, at han i en bus blev kontrolleret af en gruppe sortklædte mænd fra Gyldent Daggry, der foregav at være fra myndighederne. Når mændene opdagede indvandrere uden papirer, blev de taget med. Nogle indvandrere blev gennembanket og overgivet til politiet.

Mohammed blev også selv overfaldet med kniv af en gruppe mænd på motorcykler og fik dybe sår i hånden, men sagen blev ikke opklaret.

Thanasis Kampagiannis mener, at mange sager ikke er blevet efterforsket, og at mindst tre uopklarede mordsager på indvandrere bør genåbnes med den viden, man i dag har om Gyldent Daggrys metoder. Fordi anklageskriftet rummer så mange kriminelle handlinger, kan retssagen komme til at tage mellem ét og to år og udløse domme på mellem 10 og 20 år.

Partiet føler sig forfulgt

Gyldent Daggry siger selv, at sagen er politisk motiveret, og at de øvrige politikere ønsker at ødelægge partiet. Og netop det forhold, mener lektor Vassiliki Georgiadou fra Panteion Universitetet i Athen, har stor betydning. Hun følger løbende Gyldent Daggrys vælgere.

»Gyldent Daggrys vælgere har en udbredt forestilling om, at det konservative parti Nyt Demokrati bevidst forfølger partiet og også har iscenesat sagen for at få deres vælgere tilbage.«

Gyldent Daggry har taget forskud på muligheden for, at partiet kan gå i opløsning. Det har det gjort ved at danne strukturerne til et nyt parti, siger Vassiliki Georgiadou.

»Det kan blive et Gyldent Daggry i anførselstegn – uden de voldelige elementer og med meget stærke positioner omkring nationalisme, hvor de kan profilere sig som et decideret udlændingefjendtligt parti. En ung kvindelig vælger fortalte, at hun gerne så, at Gyldent Daggry lagde de voldelige elementer fra sig og på den måde blev i stand til at opnå indflydelse.«

Vassiliki Georgiadou siger, at det især var angsten for flygtninge og indvandrere, der var den egentlige katalysator for partiet før gennembruddet ved lokalvalget i Athen i 2010: »Dengang kom der op mod tusind indvandrere per dag, men siden er antallet faldet stærkt. Partiets kernebudskab er, at indvandringen var og er røget helt ud af kontrol. Det var først år senere, at krisen havde bidt sig så hårdt fast, at vælgerne proteststemte på Gyldent Daggry af økonomiske årsager, fordi partiet knyttede forbindelsen mellem krisen og de mange indvandrere.«

Vassiliki Georgiadou mener, at den retssag, der starter i dag, både »er vigtig for Grækenland, men også for det øvrige Europa«, fordi der er ikke noget fortilfælde for en sådan type sag, hvor politikere anklages for at drive en kriminel organisation inden for et parti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.