Δεσμεύσεις Διοίκησης Εφετείου και δελτίο τύπου Υπουργείου Δικαιοσύνης για εντατικοποίηση της δίκης της Χρυσής Αυγής

Δημοσιοποιούμε ενημέρωση για τη σημερινή συνάντηση δικηγόρων της πολιτικής αγωγής με τον Πρόεδρο Εφετών και Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Σταμαδιάνο:

Αντιπροσωπεία συνηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη Χ.Α. επισκέφθηκε σήμερα τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, Πρόεδρο Εφετών κ. Κωνσταντίνο Σταμαδιάνο, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών μας για την επιτάχυνση της δίκης.

Κατατέθηκε και το συνημμένο συμπληρωματικό (σε εκείνο της 9/10/2018) υπόμνημα, το οποίο απευθύνεται και στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, στον οποίο εστάλη, και ο οποίος εξακολουθεί εδώ και έναν μήνα να μην απαντά στο αίτημά μας να τον συναντήσουμε για το παραπάνω θέμα.

Ο κ. Κ. Σταμαδιάνος δεσμεύθηκε για τα παρακάτω :

1) Απαλλαγή όλων των μελών της σύνθεσης του δικαστηρίου από κάθε άλλη υπηρεσία από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι τη λήξη της δίκης.

2) Διεξαγωγή της δίκης κατά κανόνα στο Εφετείο προσωρινά, στην προοπτική της πλήρους και αποκλειστικής διεξαγωγής της στο Εφετείο.

3) Επιτάχυνση της δίκης με ρυθμό διεξαγωγής άνω των 15 δικασίμων μηνιαίως, εκ των οποίων όχι περισσότερες των 3-4 στον Κορυδαλλό.

Αναμφισβήτητα οι εξαγγελίες είναι θετικές και ανταποκρίνονται στα αιτήματα επιτάχυνσης και ποιοτικής διεξαγωγής της δίκης. Προσδοκούμε στην υλοποίησή τους, στην οποία και θα συμβάλουμε.

Το αίτημα αποκλειστικής διεξαγωγής της δίκης στο Εφετείο και λήξης των συνεδριάσεων στον Κορυδαλλό το συντομώτερο δυνατό παραμένει εκκρεμές, σύμφωνα και με την αναφερόμενη στο υπόμνημα Υ.Α.

Αθήνα, 7/11/2018

Εκ μέρους της αντιπροσωπείας

Κώστας Παπαδάκης.

Ακολουθεί το συμπληρωματικό υπόμνημα που παραδόθηκε στον κύριο Σταμαδιάνο:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.
1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2) ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της από 9-10-2018 δημόσιας επιστολής- υπομνήματός μας σχετικά με την αιτούμενη επιτάχυνση και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης της Χρυσής Αυγής, θέτουμε υπ’ όψη σας τα ακόλουθα :

Διαρκούσης της δίκης εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 42601/8-6-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β1622/8-6-2016). Σύμφωνα με αυτήν αυτήν, ορίστηκε:

«…..από 21-6-2016 αίθουσα συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης των κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του Παύλου Φύσσα κ.λ.π. αξιόποινες πράξεις ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, η αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών (Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως), διατηρουμένης της δυνατότητας σε περίπτωση δυσχέρειας να χρησιμοποιείται εκτάκτως η αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού ή άλλη κατάλληλη αίθουσα».

Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση καθιερώθηκε η, κατά κανόνα διεξαγωγή της δίκης στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών και μόνο κατ’ εξαίρεση συγκεκριμένα αιτιολογούμενη (ώστε να προκύπτει και να ελέγχεται η δυσχέρεια) η διεξαγωγή της στον Κορυδαλλό ή αλλού.

Δυσχέρεια η οποία να δικαιολογεί την, έστω και έκτακτη, χρησιμοποίηση άλλης αίθουσας πλην εκείνης του Εφετείου δεν συνιστά προφανώς η ανάγκη διεξαγωγής άλλων δικών στο χώρο της αίθουσας τελετών του Εφετείου Αθηνών και μάλιστα κατ’ αποκλειστικότητα εκεί, χωρίς να διεξάγονται εκ περιτροπής, άλλοτε στο Εφετείο και άλλοτε στον Κορυδαλλό ή αλλού, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ανάλογη Υπουργική Απόφαση.

Επίσης, οι έκτακτες χρήσεις της αίθουσας του Κορυδαλλού ή άλλης πλην του Εφετείου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής δεν είναι δυνατόν, κατά λογική επαγωγή, να είναι περισσότερες από τις τακτικές, αυτές δηλαδή που χρησιμοποιείται το Εφετείο.

Δυστυχώς και ενώ η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εφαρμοζόταν σχετικά ικανοποιητικά το δεύτερο εξάμηνο 2016, τους πρώτους δηλαδή μήνες αφότου θεσπίστηκε, στη διάρκεια των ετών 2017 και 2018 παραβιάσθηκε και εξακολουθεί αν παραβιάζεται κατά κόρον, δεδομένου ότι η εξαίρεση έχει καταστεί κανόνας και ο κανόνας εξαίρεση. Η διεξαγωγή της δίκης στον Κορυδαλλό αποτελεί τον κανόνα με μόνιμα χαρακτηριστικά και ολοένα και περισσότερες δικασίμους κάθε μήνα, οι οποίες σταθεροποιούνταν σε αναλογία 7 Κορυδαλλός – 3 Εφετείο έως και τον Οκτώβριο 2018. Ήδη δε τους τρέχοντες μήνες η αναλογία έχει επιδεινωθεί περισσότερο υπέρ της διεξαγωγής της δίκης στον Κορυδαλλό.

Αφετέρου, στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών διεξάγονται, παρότι ισχύει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, άλλες δίκες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ανάλογη Υπουργική Απόφαση κατ’ αποκλειστικότητα, αρκετές από αυτές με προσωρινά κρατουμένους κατηγορουμένους (που δεν υπάρχουν πλέον στη δίκη της Χ.Α.), και μόνο στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών και όχι εκ περιτροπής άλλοτε σε αυτήν και άλλοτε στον Κορυδαλλό ή αλλού.

Δεδομένου ωστόσο ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει και δεν έχει ανακληθεί

και με δεδομένο ότι η πρόσφατη σημαντική αύξηση των δικασίμων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες κατ’ αριθμό πρέπει να διατηρηθούν ή και να αυξηθούν τους επόμενους μήνες, με πλήρη απαλλαγή των μελών της σύνθεσης του δικαστηρίου από κάθε άλλη υπηρεσία,

συνδυαζόμενες όμως με την κατ’ αποκλειστικότητα τέλεση της δίκης στην αίθουσα του Εφετείου Αθηνών και όχι πια στον Κορυδαλλό ή οπουδήποτε αλλού, ούτε κατ εξαίρεση.

Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Λ Ο Γ Ο Υ Σ  Α Υ Τ Ο Υ Σ

Παρακαλούμε :

  • Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης,

ο οποίος ακόμα δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα συνάντησης που εδώ και έναν μήνα του έχουμε ζητήσει, να επαναλάβει τη βούλησή του για την εξακολούθηση ισχύος της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης,

  • Τον κ. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών να εφαρμόζει την ανωτέρω Υ.Α,

όπως επιβάλλει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και να υλοποιήσει την κατ’ αποκλειστικότητα τέλεση της δίκης στην αίθουσα τελετών του Εφετείου και την εκεί καθημερινή διεξαγωγή της δίκης με πλήρη απαλλαγή των μελών της σύνθεσης του δικαστηρίου από κάθε άλλη υπηρεσία,

Αθήνα, 6-11-2018
Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής.

Κατ’ αλφαβητική σειρά
Αντανασιώτης Αντώνης (ΠΑ.ΜΕ.)
Βρεττός Αγγελος (ΠΑ.ΜΕ.)
Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος ΠΑ.ΜΕ.)
Μαλαγάρης Μάνος (ΠΑ.ΜΕ.)
Καμπαγιάννης Θανάσης (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Παπαδάκης Κώστας (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Παπαδοπούλου Χρύσα (οικογένεια Φύσσα)
Σαπουντζάκης Παναγιώτης (ΠΑ.ΜΕ.)
Στρατής Χάρης (ΠΑ.ΜΕ.)
Σκαρμέας Κώστας (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Τζέλλης Ανδρέας (οικογένεια Φύσσα)
Τομπατζόγλου Ελευθερία (οικογένεια Φύσσα)


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε τέλος σήμερα, 7/11/2018, το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής

Όπως είναι γνωστό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχάλης Καλογήρου έχει δημόσια δηλώσει, αναφορικά με τη διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής, πως μετά την αξιοποίηση της δυνατότητας συνεδριάσεων στο Εφετείο της Αθήνας, σταθερά αναζητούνται περιθώρια περαιτέρω συμβολής της διοίκησης στην επιτάχυνση της δίκης με τήρηση των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται η υπουργική απόφαση του 2016, επί υπουργίας Νίκου Παρασκευόπουλου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών ως ο κύριος τόπος διεξαγωγής της δίκης.

Το Δικαστήριο ανακοίνωσε ήδη την αύξηση των συνεδριάσεων σε 14 για τον μήνα Νοέμβριο και 12 για τον Δεκέμβριο, ενώ αναμένεται να αυξηθούν έτι περαιτέρω τον προσεχή Ιανουάριο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ενέργειες του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, με το οποίο βρίσκεται σε θεσμική συνεργασία προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και να επιταχυνθεί η δίκη και δεσμεύεται στη συνέχιση λήψης των αναγκαίων πρωτοβουλιών εντός του πλαισίου των δικών του αρμοδιοτήτων.

2 thoughts on “Δεσμεύσεις Διοίκησης Εφετείου και δελτίο τύπου Υπουργείου Δικαιοσύνης για εντατικοποίηση της δίκης της Χρυσής Αυγής

  1. Pingback: Δεσμεύσεις Διοίκησης Εφετείου & Υπ. Δικαιοσύνης για εντατικοποίηση της δίκης της ΧΑ - Press Publica | Δημοσιογραφία για το δημόσιο συμφέρον

  2. Pingback: #GDtrial | Υπεράσπιση με Μπαλούρδο, ρατσισμό και 2.100 ερωτήσεις Λαγού | omniatv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.