Τα Τμήματα Ασφαλείας των οργανώσεων της Χρυσής Αυγής ως μόνιμη παραστρατιωτική δομή /// Διαβάστε το ΥΠΟΜΝΗΜΑ της Πολιτικής Αγωγής

training1(σελ. 72) Τάγματα εφόδου: το “Τμήμα Ασφαλείας” της τοπικής οργάνωσης. Στρατιωτικοποίηση: Ομοιομορφία, Εκπαίδευση, Όπλα.

Η συγκρότηση τοπικών οργανώσεων και πενταμελών ηγεσιών και η λειτουργία τους με όρους στρατιωτικής πειθαρχίας, όπου καμία ενέργεια δεν πραγματοποιείται χωρίς τη ρητή εντολή ανώτερου οργάνου, καθιστούν τη Χρυσή Αυγή μια οργάνωση αυστηρά ιεραρχική και αυταρχική. Ωστόσο, αυτό που θέτει τη Χρυσή Αυγή εκτός της κατηγορίας των πολιτικών κομμάτων (έστω και “ακραία συντηρητικών” ή “αυταρχικών”) και την καθιστά εγκληματική οργάνωση είναι η ύπαρξη στο κέντρο της μιας μόνιμης στρατιωτικοποιημένης δομής ένοπλων εκπαιδευμένων μελών (κατά βάση αντρών) που είναι έτοιμοι να τελέσουν εγκληματικές πράξεις κατ΄ εντολή των ανωτέρων τους. Η δομή αυτή είναι τα Τμήματα Ασφαλείας των τοπικών οργανώσεων που υπάγονται στην ευθύνη του τοπικού Υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης της πενταμελούς επιτροπής, ο οποίος με τη σειρά του αναφέρεται στον Υπεύθυνο Πολιτικής Δράσης της Κεντρικής Διοίκησης.

Η δομή αυτή δεν συνιστά παράπλευρη δραστηριότητα της οργάνωσης, αλλά αποτελεί τον ουσιαστικό λόγο της ύπαρξής της. Οι “πολιτικές” δράσεις της οργάνωσης (πχ, διανομή εφημερίδων, “συσσίτια”, κλπ) έχουν σαν αληθινό τους σκοπό τη δημόσια εμφάνιση του Τμήματος Ασφαλείας σε στρατιωτική διάταξη και με ομοιόμορφη περιβολή. Αυτό είναι και το πραγματικό μήνυμα της οργάνωσης τόσο προς τους εχθρούς όσο και προς τους υποστηρικτές της. Η συγκρότηση του Τμήματος Ασφαλείας συνεπάγεται στη συνέχεια την τέλεση εγκληματικών πράξεων η οποία μάλιστα διακρίνεται σε δύο επίπεδα, κατά τη μαρτυρία του Κωσταντίνου Παπαϊωάννου, προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην από 20/11/2013 ένορκη κατάθεσή του: “Υπάρχει η δημόσια βία, που συνίσταται στον εκφοβισμό, εξύβριση, απειλές, χαρακτηριστικό παράδειγμα από το ΧΥΤΗΡΙΟ ή τις λαϊκές αγορές. Εκεί ασκούν τη βία, τη βιντεοσκοπούν και την αναρτούν στο διαδίκτυο ως ταυτοτητα-επίτευγμα της οργάνωσης. Υπάρχει και η κρυφή παρακολουθηματική βία κυρίως της νύχτας, που είναι κατά των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, δηλαδή μεταναστών, προσφύγων, ανθρώπων που διαφέρουν για κάποιο λόγο, αντιφρονούντων, κλπ”. Στα δύο αυτα επίπεδα, θα πρέπει να προστεθεί ειδικότερα και η βία που αποτελεί τμήμα της διαδικασίας μύησης των νέων μελών της οργάνωσης προκειμένου να εισέλθουν σ’ αυτή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. Σύμφωνα με τον Κανονισμο ΤΟ της Χρυσής Αυγής (βλ.αρχείο 7 στο Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ’), ο υπεύθυνος Πολιτικής Δράσης έχει την ευθύνη της Ασφάλειας των γραφείων και της υλοποίησης των πολιτικών δράσεων της οργάνωσης. Τα καθήκοντα του υπευθύνου πολιτικής δράσεως είναι τα εξής: Α) Ασφάλεια γραφείων: Η παρουσία του υπευθύνου πολιτικής δράσεως κατά τη διάρκεια λειτουργίας των γραφείων της Τ.Ο. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση επεισοδίων είναι ο πρώτος που θα υπερασπιστεί τον χώρο, έστω και μόνος. Σε περίπτωση που άτομα με κακές προθέσεις έχουν διεισδύσει στο χώρο των γραφείων, φροντίζει να τα απομακρύνει. Οφείλει επίσης να γνωρίζει τα νομικά ζητήματα τα σχετικά με τα γραφεία, ώστε να γνωρίζει τα δικαιώματα του. Β) Εκτέλεση πολιτικών ενεργειών: Κάθε πολιτική ενέργεια απαιτεί ξεχωριστό σχεδιασμό. Οι πολιτικές ενέργειες πρέπει να είναι συχνές και να γίνονται κατά τακτά διαστήματα και όχι πολλές μαζί ακολουθούμενες από μακρά σιωπή. Ο υπεύθυνος πολιτικής δράσεως συντάσσει το δελτίο δραστηριότητος μηνός, το οποίο υποβάλλει στον Γραμματέα της Τ.Ο., προκειμένου να περιληφθεί στη μηνιαία του αναφορά προς την Περιφερειακή Διοίκηση”.

Στο κείμενό του για την οργανωτική δομή (αρχείο 4032), ο Χρήστος Παππάς είναι πιο αναλυτικός για τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης, τα οποία χωρίζονται σε τρία επίπεδα: “α) Ασφάλεια των Γραφείων, β) Εκτέλεση Πολιτικών Ενεργειών, γ) Εκπαίδευση μελών”. Για την Ασφάλεια των γραφείων, ο Παππάς αναφέρει: “Είναι υποχρεωτική η παρουσία μέλους της Πολιτικής Δρασεως σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των γραφείων της ΤΟ. Γι’ αυτό καθορίζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα υπηρεσιών σε εβδομαδιαία βάση”.

Πιο αναλυτικός όμως για τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης είναι ο “Παλιός Κανονισμός ΤΟ” της Χρυσής Αυγής (στο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, 3022-21-2983-στ’, παράρτημα 14.5, αρχείο 3614-0000). Το κείμενο αυτό αντιστοιχεί με την περιγραφή του Παππά, μόνο που επεκτείνεται περαιτέρω στα σχετικά με την Πολιτική Δράση καθήκοντα: 1. Τα καθήκοντα του Συντονιστή Πολιτικής Δράσεως διακρίνονται σε τρεις ομάδες: Α) Ασφάλεια των Γραφείων, Β) Εκτέλεση πολιτικών ενεργειών, Γ) Βιοσωματική εκπαίδευση μελών. 2. Ασφάλεια των γραφείων. Είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός μέλους της Συντονιστείας Πολιτικής Δράσεως σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των γραφείων της Τ.Ο. Γι’ αυτό καθορίζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα υπηρεσιών σε εβδομαδιαία βάση, που αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Το εκάστοτε εν υπηρεσία μέλος, κατ’ εντολήν του Συντονιστή Πολιτικής Δράσεως επιβλέπει όλα τα μέλη και τους φίλους εντός των Γραφείων, ώστε να μην προβαίνουν σε πράξεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την Ασφάλεια των Γραφείων. Σε περίπτωση επεισοδίων στα Γραφεία ή εκτός αυτών είναι ο πρώτος που θα υπερασπιστεί το χώρο, έστω και μόνος του. … Ο Συντονιστής Πολιτικής Δράσεως οφείλει να τίθεται επικεφαλής των μελών της Τ.Ο. εντός ή εκτός Γραφείων εις περίπτωση επεισοδίων και να εξασφαλίζει με σωστές επιλογές τακτικής τη μέγιστη δύναμη κρούσεως. 4. Εκτέλεση πολιτικών ενεργειών. Κάθε πολιτική ενέργεια απαιτεί ξεχωριστό και προσεκτικό σχεδιασμό. Οι πολιτικές ενέργειες πρέπει να είναι συχνές και να γίνονται κατά τακτά διαστήματα και όχι πολλές μαζί ακολουθούμενες από μακρά σιωπή. Καταιγισμός πολιτικών ενεργειών λαμβάνει χώρα μόνο όταν αποβλέπει σε σίγουρο πολιτικό όφελος κι εφόσον δεν αναστέλλει το τακτό πρόγραμμα κρούσεων. Σημεία που ενδείκνυνται για στόχοι είναι τα σχολεία, σχολές, πανεπιστήμια, φροντιστήρια, γήπεδα, γυμνάσια κλπ. Απαιτείται λεπτομερειακή γνώση του στόχου και του πέριξ αυτού χώρου (ύπαρξη αστυνομικών τμημάτων, γραφείων πολιτικών κομμάτων) η δε σχεδίαση της ενέργειας συνδέεται άμεσα με τα παραπάνω. Κάθε πολιτική ενέργεια εκτελείται από μικρό, αυστηρά προκαθορισμένο αριθμό ατόμων και σε μικρή χρονική διάρκεια, ώστε να αποφεύγεται πιθανή προστριβή με αντιφρονούντες ή την αστυνομία. Η ταυτόχρονη δράση ομάδων εκ δυο-τριών ατόμων, είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Τα μέλη της Συντονιστείας Πολιτικής Δράσεως οφείλουν να εκτελούν πιστά τις οδηγίες που έχουν λάβει από τον Συντονιστή, να μην αυτενεργούν και γενικά να μη θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία της πολιτικής ενέργειας. Τέλος, εις περίπτωση αναπόφευκτης εμπλοκής, οφείλουν να επιδείξουν ηρωισμό και αυταπάρνηση… 5. Πέραν των αναγραφών συνθημάτων ή τις αφισοκολλήσεις και τις δυναμικές ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασμό τα μέλη της Συντονιστείας Πολιτικής Δράσεως υποχρεούνται:… γ) Να συλλέγουν διευθύνσεις καθώς και να ανιχνεύουν τη γύρω περιοχή, τα οποία πιθανώς να αποτελέσουν στόχο πολιτικής ενέργειας. Να κάνουν το ίδιο και για οποιοδήποτε άλλο χώρο (στάδια, γήπεδα, γυμναστήρια). 6. Βιοσωματική εκπαίδευση μελών. Προβλέπεται τακτική σωματική άσκηση, άσκηση στις πολεμικές τέχνες, ασκήσεις ψυχικής αντοχής, εκδρομές με εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ορειβασίες και χειμερινές διαμονές. Η Βιοσωματική Εκπαίδευση των μελών είναι αδήριτη ανάγκη για τη σύσφιξη των σχέσεων συντροφικότητας αλλά είναι επιβεβλημένες και για λόγους συνέπειας προς την Πίστη και την Ιδεολογία μας, συνοδεύονται δε πάντα και από ιδεολογική κατήχηση. Την εποπτεία του όλου εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο Συντονιστής Πολιτικής Δράσεως”.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι κύριο έργο του Υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης είναι ο σχηματισμός Τμήματος Ασφαλείας της τοπικής οργάνωσης, με καθήκοντα και υπηρεσίες, εν είδει στρατιωτικής οργάνωσης, εκπαιδευμένου σωματικά και ψυχολογικά σε πολεμικές τέχνες με φροντίδα της ίδιας της οργάνωσης, προκειμένου όποτε χρειαστεί να εξασφαλιστεί – όπως λέγεται χαρακτηριστικά – η “μέγιστη δύναμη κρούσεως”.

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ. Τα “Τμήματα Ασφαλείας” (ή όπως έγιναν πλατύτερα γνωστά “τάγματα εφόδου”) είναι, κατά περιγραφή των ανακριτριών, “ομάδες μελών της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», συγκεκριμένης σωματοδομής, [που] μετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις, «παρελάσεις» και δράσεις της οργάνωσης, απολύτως συντεταγμένα, με ομοιόμορφη ενδυμασία, μαύρη ή με παντελόνια παραλλαγής, με το λογότυπο της οργάνωσης, μαίανδρο ή άλλα σχετικά σύμβολα (όπως δελφικό «Ε», SS κλπ) φορώντας κράνη ή καπέλα τζόκεϊ, με αντίστοιχα σύμβολα ή τον παραπάνω λογότυπο, με στρατιωτικό βηματισμό, υπό τον ήχο παραγγελμάτων, ενίοτε φέροντας αυτοσχέδιες ασπίδες με τον Ηλιακό ή Νορβηγικό σταυρό και κοντάρια ή ρόπαλα, φωνάζοντας συνθήματα, όπως «Αίμα-Τιμή-Χρυσή Αυγή» ή «Ηθικόν; Αίμα» κλπ. Συχνά, επίσης, οι μετέχοντες των ομάδων αυτών εμφανίζονται να χτυπούν ρυθμικά τα κοντάρια επί των ασπίδων και επί του οδοστρώματος. Ενίοτε, οι παραπάνω ομάδες φέρονται να κινούνται, ομοίως συντεταγμένα, ως μοτοπορεία, με δύο επιβαίνοντες ανά μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη και κρατώντας κοντάρια”. Στη δικογραφία υπάρχει πλήθος στοιχείων αναφορικά με τη συγκρότηση του Τμήματος Ασφαλείας της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας, με υπεύθυνο Πολιτικής Δράσης τον κατηγορούμενο Ιωάννη Καζαντζόγλου.

Μέλη της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής (και νυν κατηγορούμενοι) αρνούνται σε καταθέσεις τους την ανάληψη καθηκόντων αναφορικά με την Ασφάλεια ή ακόμα και την ίδια την ύπαρξή της. Έτσι, ενδεικτικά: ο Ελπ. Καλαρίτης στην από 07/03/2014 απολογία του ενώπιον των ανακριτριών δήλωσε: “Εγώ δεν γνωρίζω τέτοια ασφάλεια”, ο Ι.Κομιανός την 26/03/2014 ανέφερε ερωτώμενος: “Δεν υπάρχει τέτοιο πράμα, δεν υπάρχει Ασφάλεια… Εγώ δεν άκουγα σε αυτό τον όρο, γιατί δεν τον ήξερα. Δεν υπάρχει Ασφάλεια”, ενώ ο Ι.Καζαντζόγλου αρνήθηκε ότι κομμάτι των καθηκόντων του ως Υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης ήταν η Ασφάλεια των γραφείων κατά την από 15/04/2014 απολογία του (“ΕΡΩΤΗΣΗ: Εσείς λόγω της ιδιότητάς σας ως υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης μεταξύ των καθηκόντων σας ήτανε να είστε υπεύθυνος και των ατόμων αυτών της ασφάλειας, που φύλαγαν εκεί, που ήταν στην υποδοχή όπως εσείς περιγράψατε; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, δεν ξέρω ποιός ήταν υπεύθυνος γι’ αυτό όπως με ρωτάτε”).

Ωστόσο, η ύπαρξη και λειτουργία Τμήματος Ασφαλείας προκύπτει από πλήθος καταθέσεων και στοιχείων. Τα έγγραφα καταγραφής της Πολιτικής Δράσης του πυρήνα Νίκαιας (βλ. στο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ, 3022-21-2999-Ι΄, παράρτημα 1.3, αρχείο 12) αποδεικνύουν την ύπαρξη μόνιμου σώματος Ασφαλείας με βάρδιες. Ενδεικτικά: “ΤΡΙΤΗ 4-6-2013: Έλεγχος (Β.Μ) Κατ’ επέκταση της οδού. Έναρξη υπηρεσιών φύλαξης (8) άτομα ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Κ’ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Κ’ ΜΟΥΓΛΩΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ. ΕΙΣΟΔΟ ΠΥΡΗΝΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΗ. Κατά την διάρκεια των υπηρεσιών ουδέν το αξιοσημείωτο συνέβη. Λήξης γραφείων 21:00”. “ΠΕΜΠΤΗ 6-6-2013: Έλεγχος (Β.Μ) Κατ’ επέκταση της οδού. Έναρξη υπηρεσιών φύλαξης (3) άτομα. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ. ΕΙΣΟΔΟ ΠΥΡΗΝΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΗ. Κατά την διάρκεια των υπηρεσιών ουδέν το αξιοσημείωτο συνέβη. Λήξης γραφείων 21:00. Κατά την διάρκεια των υπηρεσιών πληροφορηθήκαμε για μια ομάδα κρανοφόρων που έκανε δράση στην Νεάπολη ουδέν το αξιοσημείωτο συνέβη”. “ΣΑΒΒΑΤΟ 8-6-2013: Το Σάββατο 8/6 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μηχανοκίνητη πολιτική δράση της Περιφέρειας Πειραιά (Τ.Ο. Πειραιά, Τ.Ο. Νίκαιας & Πυρήνας Περάματος). Μια εντυπωσιακή φάλαγγα δεκάδων μηχανών διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά, συνέχισε στην Περιοχή των Καμινίων, έπειτα στου Ρέντη και ολοκλήρωσε την πορεία της στα γραφεία της Τ.Ο. Πειραιά όπου και έληξε” και ούτω καθεξής.

Περαιτέρω στο κινητό τηλέφωνο του υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης Ι. Καζαντζόγλου βρέθηκε σημείωση (παράρτημα 1.1 α. αριθμ. 3. “notes”) του ιδίου όπου αναγράφεται αυτολεξεί: «Ασφάλεια 1) ανάλυση για την ασφάλεια στις επόμενες διοργανώσεις (ομιλία Λαγού/διανομή τροφίμων) σοβαρότητα, δορυφόροι, υλικά ασπίδες κτλ. 3) όποιος δεν έχει φέρει φωτό για το book δεν ανεβαίνει γραφεία από Τρίτη 23/09. 4) αναφορόχαρτο υπογραφές αφίξεις ΟΛΑ τα αναλαμβάνει με ευθύνη δικιά του ο βοηθός + παρατηρήσεις 5 λεπτά μετά την λήξη θα μιλάω με το όργανο βάρδιας για ότι έχει δει. 5) ανακοίνωση νέας θέσης στην είσοδο πάνω + σκοπό σαλονιού 6) συζήτηση λύση για το πρόβλημα των p.m.r. + handsfree (σ.σ.: τα p.m.r. είναι ασύρματοι) 7) ανακοίνωση ποινής Πετρενήτη επιστροφή 12/10. 8) ανάλυση καθηκόντων οργάνου και επεξήγηση Μιχάλαρου ότι δεν έχει πλέον καθήκοντα βοηθού 9) συγχαρητήρια της ομάδας για Θερμοπύλες και Μελιγαλά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.