Λόγω έλλειψης υποψηφίων (δημ. εν. Τριανδρίας) κόπηκε το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλονίκη

Ο (τότε) βουλευτής της Χρυσής Αυγής Αρτέμης Ματθαιόπουλος αποχωρεί από Εφετείο Αθηνών μετά την απολογία του στις ανακρίτριες που χειρίζονται την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Τρίτη 03/6/2014. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ.

Σύμφωνα με την με αριθμό 5825/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής στο δήμο Θεσσαλονίκης (“Ελληνική Αυγή για την Θεσσαλονίκη”) δεν ανακηρύχτηκε από το Πρωτοδικείο λόγω τυπικού κωλύματος και, συγκεκριμένα, λόγω έλλειψης υποψηφίων στη δημοτική ενότητα Τριανδρίας.

Επικεφαλής του ψηφοδελτίου ήταν ο υπόδικος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής (νυν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου) Άρτέμιος Ματθαιόπουλος.

Συγκεκριμένα η απόφαση ανακηρύσσει όλους τους υπολοιπους συνδυασμούς:

πλην των συνδυασμών 1) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», 2) «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και 3) «ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», οι οποίοι δεν πρέπει να ανακηρυχθούν για τις προκείμενες δημοτικές εκλογές του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθόσον οι δηλώσεις κατάρτισής τους κρίνονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 στοιχ. β και παρ. 9 περίπτωση 5 ν. 3852/2010, όπως το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 ν. 4555/2018 και ισχύει στην προκειμένη περίπτωση (άρθρο 44 παρ. 2 και 3 ν. 4555/2018), δηλονότι, άπαντες οι ως άνω συνδυασμοί υποψηφίων Δημάρχων και δημοτικών συμβούλων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ όφειλαν κατά νόμο να περιλάβουν, στις σχετικές, γραπτές, δηλώσεις τους, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών που αποτελούν το Δήμο Θεσσαλονίκης, ήτοι της δημοτικής ενότητας της Θεσσαλονίκης και της δημοτικής ενότητας της Τριανδρίας (βλ. άρθρο 25 στοιχ. β σε συνδυασμό με άρθρο 1 αριθμ. 19 Α1, άρθρο 18 παρ. 1 στοιχ. β και παρ. 9 περ. 5 ν. 3852/2010), στις γραπτές δηλώσεις κατάρτισής τους, όπως προκύπτει από την επισκόπηση αυτών, έχουν περιλάβει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους μόνο για την εκλογική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας της Θεσσαλονίκης και όχι και για την εκλογική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας της Τριανδρίας…”

Η απουσία της Χρυσής Αυγής από τις δημοτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη, μετά από μία χρόνια που το πολιτικό ενδιαφέρον μονοπώλησε η συνθήκη των Πρεσπών, είναι κόλαφος για τη ναζιστική οργάνωση, που χανει το μονοπώλιο εκπροσώπησης του ακροδεξιού χώρου (ανοίγει πλέον ο δρόμος για εκλογή άλλων υποψηφίων).

Περαιτέρω, ο Ματθαιόπουλος θα είναι το μόνο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου που θα απολογηθεί στο δικαστήριο χωρίς την ιδιότητα του εκλεγμένου (βουλευτή ή δημοτικού συμβούλου).

One thought on “Λόγω έλλειψης υποψηφίων (δημ. εν. Τριανδρίας) κόπηκε το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλονίκη

  1. Pingback: Λόγω έλλειψης υποψηφίων κόπηκε το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλονίκη - KLife

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.